Veľmi pekne vám ďakujem za dôveru v moje služby. Chcel by som vás touto cestou poprosiť o vyplnenie dotazníka o tom, ako sa vám predstavenie páčilo.