KÚZELNÍK TRISTAN

skvelá zábava pre vaše deti

Práci s deťmi sa venujem už viac než desať rokov. Ako detský zabávač a animátor som vytvoril sériu detských programov, či už ako herec, kúzelník, moderátor, alebo DJ. 

Po ukončení štúdia hudobno-dramatického umenia na konzervatóriu som pracoval ako pedagóg v ZUŠ a neskôr, 5 rokov ako herec v detskom bábkovom divadle. 

V súčasnosti som riaditeľom Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Topoľčany a zároveň pôsobím ako pedagóg na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, kde vyučujem predmet moderovanie a práca pred kamerou a mikrofónom.